Ohjeet ja lomakkeet

Asuntoa voit hakea myös suoraan verkkosivuillamme avoimella sähköisellä hakemuksella, jonka löydät täältä.

Avoin vuokrahakemus (sähköinen lomake)
Hakemuksen liitteet

Ohjeita asukkaalle

Asuntoon muuttavalle huoneiston tarkistuslomake
Tiedoksi asukkaalle (Yhteystiedot)
Vastuunjakotaulukko

Linkkejä muualle

Ohjeita raha-asioiden hallintaan (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

Talon järjestyssäännöt ja ilmoitus häiriöstä

Kerrostaloasukas
Rivitaloasukas
Ilmoitus häiritsevästä käytöksestä

Pois muuttaessa

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Lähetä irtisanomislomake jas.info@janakkala.fi

Muistilista poismuuttavalle
Siivousohje

Hinnasto

Jas asukashinnaston mukaan, tai laskun mukaan
Lisäksi laskutamme valokopioista 50 senttiä kappale ja talokirjan otteesta 7 € kappale
Asukaslaskutushinnasto

Muut tiedotteet ja asiakirjat

Asiakastietorekisteri